Water vitalistaie
De gegevens van dit artikel zijn ooit in het blad "Ode" verschenen. Het gaat over de ontdekkingen van Schauberger. Hij ontdekte dat water, ook na chemische reiniging, nog "herinnering" blijft vasthouden aan de stoffen die erin opgelost zijn geweest en die, na chemische reiniging, fysiek niet meer aanwezig zijn. Het artikel "Wat is water" geeft een verklaring hoe dat kan.

Schauberger ontdekte dat het water door de natuurlijke werveling in bijvoorbeeld een bergbeekje, weer terugkeert naar zijn oorspronkelijke gezonde toestand. Grander voegde daar later nog de electromagnetische werking aan toe.

Heel interessant is ook om te lezen hoe het water in staat is "gebeurtenissen" te onthouden. Het artikel "Het geheim van water " geeft hier een duidelijke uitleg over.

Things are not always what they seem to be.
terug